Praktijk

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen:

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig vòòr de eerste raadpleging, anders kunnen wij niet starten.

Raadplegingen worden gepland tijdens de kantooruren, niet op woensdag. Kinderen en jongeren ontvangen een afwezigheidsattest voor de school. Ouders kunnen een attest ontvangen voor hun werkgever indien zij dit wensen.

Niet dringende raadplegingen kan u eventueel tijdig (3-4 maanden op voorhand) plannen tijdens de pedagogische of facultatieve studiedagen van de school.

Medische voorschriften worden enkel gemaakt tijdens een consult en worden niet per post opgestuurd.

Voor het invullen van documenten voor verhoogde kinderbijslag of documenten in het kader van een beroep verhoogde kinderbijslag dient u een afspraak te maken. U kan het FOD Sociale Zekerheid verwittigen wanneer dit niet binnen de voorziene termijn kan gebeuren op het gratis nummer 0800/98 799 (elke werkdag van 8u30 tot 12u00).

Wij maken geen verslaggeving in het kader van een juridisch onderzoek/echtscheidingsprocedure.

Kinder- en jeugdpsychologen Katelijne Van Lommel en Saskia Loubele:

Afspraken voor psychologisch onderzoek en therapieën verlopen steeds na raadpleging van Dr Crommen.

Contact Katelijne: enkel tijdens haar beluur, woensdag van 12 tot 13 uur op 089/24 83 31.

Contact Saskia: via mail: saskia@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Wij vragen aan de ouders om 10 minuten voor het einde van de afspraak aanwezig te zijn in de wachtkamer zodat een kort overleg mogelijk is!

Gelieve minstens 2 dagen op voorhand te verwittigen per mail indien een afspraak niet kan doorgaan:
  katelijne@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be
  saskia@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Tarieven

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen:

Dr Sofie Crommen is geconventioneerd en past de officieel overeengekomen tarieven toe voor kinder- en jeugdpsychiatrische raadplegingen en overleg.

U kan vanaf januari 2018 enkel nog contant betalen of met de bancontact-app op uw smartphone als u hierover beschikt. U kan deze gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store.

Wanneer de betaling voor u een probleem vormt of wanneer uw zoon of dochter een chronische aandoening heeft, dan betaalt u enkel het remgeld wanneer u de identiteitskaart, de kids-ID of een klevertje van het ziekenfonds meebrengt bij de raadpleging.

nomenclatuur bedrag(€) deel mutualiteit(€) deel patiënt(€) VT deel mutualiteit(€) VT deel patiënt(€)
109 410 212,14 203,46 8,68 207,80 4,34
109 675 102,72 94,04 8,68 98,38 4,34
109 631 78,45 60,04 18,41 71,09 7,36
102 690 49,46 37,46 12,00 46,46 3,00
109 395 54,68 54,68 0 54,68 0
109 454 210,05 210,05 0 210,05 0
109 653 52,39 39,96 12,43 47,42 4,97
109 572 26,59 19,95 6,64 23,94 2,65

VT: verhoogde tegemoetkoming; OMNIO-statuut

Kinder- en jeugdpsychologen Katelijne Van Lommel en Saskia Loubele:

Tarieven: (kan enkel contant betaald worden!)

  • 50 euro per afspraak van 50 minuten in de praktijk

  • 60 euro per uur voor een overleg op verplaatsing (school, CLB,...), klasobservatie of huisbezoek; hierin is inbegrepen: verplaatsingskosten en -tijd

  • 70 euro voor afname van een psycho-diagnostisch onderzoek; hierin is inbegrepen: overleg met Dr Sofie Crommen, tijd onderzoek, verbetering testing, schrijven verslag

  • 70 euro voor afname van een intelligentieonderzoek of aandachts- en concentratieonderzoek; hierin is inbegrepen: overleg met Dr Sofie Crommen, tijd testing, verbetering testing, schrijven verslag

Op dit moment voorzien een aantal mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling van een psychologisch consult. Voor meer informatie hierover kan u bij Katelijne of Saskia terecht.

Wanneer de betaling een probleem vormt, spreek de psychologe gerust aan, dan zoeken we naar een gepaste oplossing.

Medicatie

Begrijp je medicijn:
  www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/begrijpjemedicijn-1

Psychische aandoeningen

Voorzieningen

Vlaams agentschap voor personen met een handicap:
www.vaph.be

Recht op verhoogde kinderbijslag:
www.handicap.belgium/nl/mijn-rechten/verhoogde-kinderbijslag.htm

Kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat, ook voor klachten over hulpverlening, voorzieningen, wachtlijsten ... :
www.kinderrechtencommissariaat.be

Hulplijnen voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren met een probleem:
www.awel.be

Zelfmoord 1813 (nood aan een gesprek, bezorgd om iemand):
www.zelfmoord1813.be

Kindermishandeling:
www.kindermishandeling.be

Kinderen van ouders met psychische problemen:
www.ikmaakdeklik.be

Gamen:
www.gameninfo.nl

Ouders

Ouders van kinderen met psychische problemen:
www.familieplatform.be

Training en begeleiding voor jonge kinderen tussen 4 en 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school:
www.stop4-7.be

Eerste hulp bij opvoedingsproblemen:
www.opvoedingslijn.be

Informatie over opvoeden:
www.groeimee.be

Seksuele opvoeding:
www.seksualiteit.be

Mediaopvoeding:
www.medianest.be www.gameninfo.nl

Boek: Opvoeden is een groeiproces (Peter Adriaenssens)
Boek: Laat ze niet schieten! Geef de grens een plaats in het leven van jongeren (Peter Adriaenssens)
Boek: Praten met je tiener. De stap van discussiëren naar onderhandelen (Peter Adriaenssens)