Praktijk

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen:

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig vòòr de eerste raadpleging, anders kunnen wij niet starten.

Raadplegingen worden gepland tijdens de kantooruren, niet op woensdag. Kinderen en jongeren ontvangen een afwezigheidsattest voor de school. Ouders kunnen een attest ontvangen voor hun werkgever indien zij dit wensen.

Niet dringende raadplegingen kan u eventueel tijdig (3-4 maanden op voorhand) plannen tijdens de pedagogische of facultatieve studiedagen van de school.

Medische voorschriften worden enkel gemaakt tijdens een consult.

Voor het invullen van documenten voor verhoogde kinderbijslag of documenten in het kader van een beroep verhoogde kinderbijslag dient u een afspraak te maken. U kan het FOD Sociale Zekerheid verwittigen wanneer dit niet binnen de voorziene termijn kan gebeuren op het gratis nummer 0800/98 799 (elke werkdag van 8u30 tot 12u00).

Wij maken geen verslaggeving in het kader van een juridisch onderzoek/echtscheidingsprocedure.

Kinder- en jeugdpsychologen en klinisch orthopedagoge: Julie Segers, Kaat Bauwens en Ann Martens

Afspraken voor psychologisch onderzoek en therapieën verlopen steeds na raadpleging van Dr Crommen.

Contact Ann: ann@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Julie: julie@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Kaat: kaat@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Wij vragen aan de ouders om 10 minuten voor het einde van de afspraak aanwezig te zijn in de wachtkamer zodat een kort overleg mogelijk is!

Gelieve minstens 2 werkdagen op voorhand te verwittigen per mail indien een afspraak niet kan doorgaan.

Tarieven

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen:

Dr Sofie Crommen is geconventioneerd en past de officieel overeengekomen tarieven toe voor kinder- en jeugdpsychiatrische raadplegingen en overleg.

U kan vanaf januari 2018 enkel nog contant betalen of met uw mobile banking app/Payconiq by Bancontact via uw smartphone. U kan deze gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store.

Wanneer de betaling voor u een probleem vormt of wanneer uw zoon of dochter een chronische aandoening heeft, dan betaalt u enkel het remgeld wanneer u de identiteitskaart of de kids-ID meebrengt bij de raadpleging.

nomenclatuur bedrag(€) deel mutualiteit(€) deel patiënt(€) VT deel mutualiteit(€) VT deel patiënt(€)
109 410 216,29 207,61 8,68 211,95 4,34
109 675 104,73 96,05 8,68 100,39 4,34
109 631 79,98 61,21 18,77 72,47 7,51
102 690 50,42 38,42 12,00 47,42 3,00
109 395 55,75 55,75 0 55,75 0
109 454 214,15 214,15 0 214,15 0
109 653 53,42 40,75 12,67 48,35 5,07
109 572 27,11 20,34 6,77 24,40 2,71

VT: verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut

Kinder- en jeugdpsychologen en klinisch orthopedagoge: Julie Segers, Kaat Bauwens en Ann Martens

Tarieven: (kan enkel contant of via Payconiq betaald worden, niet via overschrijving!)

  • 75 euro voor een therapeutische afspraak (ouders, kind, jongere) van 50 minuten in de praktijk

  • 100 euro per uur voor een overleg op verplaatsing (school, CLB, ...), klasobservatie of huisbezoek; hierin is inbegrepen: verplaatsingskosten en -tijd

  • 150 euro voor een aandachts- en concentratieonderzoek; hierin is inbegrepen: overleg met Dr Sofie Crommen, tijd testing, verbetering testing, schrijven verslag

  • 110 euro voor afname van een psycho-diagnostisch onderzoek (sociaal, emotioneel, relationeel functioneren, ...); hierin is inbegrepen: overleg met Dr Sofie Crommen, tijd onderzoek, verbetering testing, schrijven verslag

  • 180 euro voor afname van een intelligentieonderzoek; hierin is inbegrepen: overleg met Dr Sofie Crommen, tijd testing, verbetering testing, schrijven verslag

Op dit moment voorzien een aantal mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling van een psychologisch consult. Voor meer informatie hierover kan u bij de psychologen of klinisch orthopedagoge terecht.

Wanneer de betaling een probleem vormt, spreek ons gerust aan, dan zoeken we naar een gepaste oplossing.

Medicatie

Begrijp je medicijn:
  kenniscentrum-kjp.nl

Psychische aandoeningen

ADHD

Informatie en aanbod voor ouders:
zitstil.be

Brochure VVGG 'ADHD bij kinderen en volwassenen':
vvgg.be

Vragenlijst opvolging kind met ADHD (basisschool)
VragenlijstADHD-basisschool (probeer een andere, up-to-date browser indien de download niet werkt)

Vragenlijst opvolging jongere met ADHD (secundaire school)
VragenlijstADHD-secundaireschool (probeer een andere, up-to-date browser indien de download niet werkt)

Tangles:
www.senso-care.be
leerhulpmiddelen.com

Boek: De AD(H)D survivalgids (J.F. Taylor) vanaf 10-14 jaar.

Gehoorbescherming/oorkappen:
  Alpine Muffy
  Peltor Kids
  Baby Banz
  Jippie's

ASS

Algemene info autisme:
participate-autisme.be

Limburgse stichting autisme:
stijn.be

Vlaamse vereniging autisme:
mezelfzijn.be

Autisme Centraal:
autismecentraal.com

Brochure VVGG 'Autisme':
vvgg.be

Pictogrammen:
sclera.be
do2learn.com
pictoselector.eu

Visualiseren van de tijd:
timetimer.nl
  Time-TIMER app voor smartphones
  TFA Dostmann (+/- 12 euro bol.com)

Animatiefilm: Mind My Mind
  Een animatiefilm over autisme, te bekijken via Google Play Movies en Apple TV (+/- €3.00).

Boek: De autisme survivalgids (Luc Descamps) 4-12 jaar

Gehoorbescherming/oorkappen:
  Alpine Muffy
  Peltor Kids
  Baby Banz
  Jippie's

Depressie

Brochure VVGG 'Depressie bij jongeren':
vvgg.be

Brochure VVGG 'Pesten bij kinderen en volwassenen':
vvgg.be

Boek: De depressie survivalgids (Annick Beyers) 4-12 jaar

Rouw:
saying-goodbye.be missingyou.be

Hechtingsstoornissen

Wat nu? Vereniging van en voor (groot)ouders met kinderen die lijden aan een hechtingsstoornis:
gedragsproblemen-kinderen.info

Brochure VVGG 'Psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing':
vvgg.be

Gilles de la Tourette

Tourettevereniging België:
iktic.be

OCD

Stichting dwangstoornis:
dwang.eu

Brochure VVGG 'Dwangstoornissen':
vvgg.be

Angststoornissen

Geestelijkgezond Vlaanderen Angststoornissen:
geestelijkgezondvlaanderen.be

Boek: Mijn kind is bang en ik ook. Opvoeden tot weerbaarheid. (Peter Adriaenssens)

Brochure VVGG 'Posttraumatische stress-stoornis':
vvgg.be

Eetstoornissen

Geestelijkgezond Vlaanderen Eetstoornissen:
geestelijkgezondvlaanderen.be

Brochure VVGG 'Eetstoornissen':
vvgg.be

Psychose

Vroege detectie en interventie bij psychiatrische psychotische stoornissen:
vdip.be

Help een vriend om niet te flippen:
flippen.be

Brochure VVGG 'Schizofrenie':
www.vvgg.be

Bedreigde persoonlijkheids­ontwikkeling en persoonlijkheids­stoornissen

Spreekuur thuis, voor mensen met chronische ziekten:
spreekuurthuis.nl

Brochure VVGG 'Borderline':
vvgg.be

Bipolaire stoornissen

Brochure VVGG 'Manisch depressieve stoornis':
vvgg.be

Voorzieningen

Vlaams agentschap voor personen met een handicap:
vaph.be

Recht op verhoogde kinderbijslag:
handicap.belgium

Kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat, ook voor klachten over hulpverlening, voorzieningen, wachtlijsten ... :
kinderrechtencommissariaat.be

Juridisch advies: tzitemzo.be

Hulplijnen voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren met een probleem:
awel.be

Zelfmoord 1813 (nood aan een gesprek, bezorgd om iemand):
zelfmoord1813.be

Kindermishandeling:
kindermishandeling.be

Kinderen van ouders met psychische problemen:
ikmaakdeklik.be

Gamen:
gameninfo.nl

COVID-19/Corona:
watwat.be joy-platform.be

Heb je vragen over vanalles en nog wat?
watwat.be

Ouders

Ouders van kinderen met psychische problemen:
familieplatform.be

Training en begeleiding voor jonge kinderen tussen 4 en 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school:
stop4-7.be

Eerste hulp bij opvoedingsproblemen:
opvoedingslijn.be

Informatie over opvoeden:
groeimee.be

Seksuele opvoeding:
seksualiteit.be

Mediaopvoeding:
medianest.be gameninfo.nl

Bewindvoering:
parentia.be justitie.belgium.be

Gedwongen opname:
geestelijkgezondvlaanderen.be

Juridisch advies:
tzitemzo.be

Boek: Opvoeden is een groeiproces (Peter Adriaenssens)
Boek: Laat ze niet schieten! Geef de grens een plaats in het leven van jongeren (Peter Adriaenssens)
Boek: Praten met je tiener. De stap van discussiëren naar onderhandelen (Peter Adriaenssens)